Skip to content
Haluamme, että sinä nautit työstäsi tai harrastuksestasi , kun sinulla on oikeat välineet.

Rengaskoneen varaosat ja viat

Kun rengaskone lakkaa toimimasta, niin silloin on pikainen apu tarpeen. Vian syy pitäisi saada selville. Usein vianmääritys onnistuu käyttäjältä itseltäänkin, mutta silloin tällöin tarvitaan ulkopuolista apua.

Meillä Rehakka Group Oy:ssä on asiantuntijoita, jotka useinkin pystyvät päättelemään vian chatin tai puhelimen välityksellä käytävän keskustelun pohjalta.

Olemme myös tehneet laajemman blogikirjoituksen rengaskoneen valinnasta ja eri tyypeistä.

Rengaskoneiden viat voidaan jakaa kolmeen aihealueeseen:

  1. Sähköviat
  2. mekaaniset viat
  3. paineilmalaitteiden viat

Tarkastellaan kutakin näistä vikamahdollisuuksista ja niiden selvittämiseen tarvittavista varaosista.

Sähköviat ja niiden varaosat

Rengaskone on sähkölaitteiltaan suhteellisen yksinkertainen laita. Siinä on pyöritysmoottori, joka voi olla 240V yksivaiheinen tai 400V kolmivaiheinen. Lisäksi on jalkapolkimelle käytettävä käyttö/suuntakytkin ja joskus, ei aina, pääkytkin.

Yleisin sähköpuolen vika on sähkömoottorin rikkoutuminen esimerkiksi ylikuormituksen johdosta. Yksivaihemoottorissa on mahdollisena vikakohteena myös sähkömoottorin kondensaattori. Sähkömoottorit ovat nykyisin edullisia eikä niitä juurikaan korjata, vaihto uuteen pöydän pyöritysmoottoriin on helppo ja nopea korjaus. Kondensaattorin voi toki vaihtaa, jos vika paikallistetaan siihen. 

Jalkapolkimen sähkökytkimen viat ovat harvinaisia, mutta jos poljin on vikaantunut, kannattaa se vaihtaa uuteen.

Joskus koneen pääkytkin, kytkentäjohto tai pistoke on mekaanisesti vaurioitunut ja tämä aiheuttaa vian. Asia on helppo korjata uusilla osilla.

Mekaaniset viat ja niiden varaosat

Rengaskone koostuu selkeistä mekaanisista osista, joiden vikaantuminen johtuu yleensä pitkäaikaisen käytön aiheuttamasta mekaanisesta kulumisesta, ohessa tyypillisimpiä vikakohteita:

1. pöydän pyöritys

Rengaskoneessa on vaihdelaatikko, joka muuttaa sähkömoottorin pyöritysmomentin asennuspöydän pyöritysliikkeeksi. Vaihdelaatikko laakereineen on kulutusosa ja alkaa vanhemmiten ääntelemään ja toimimaan huonosti. Varaosana kannattaa hankkia koko uusi osa. Tämä vika on harvinainen ja useimmissa käyttökohteissa ei tule koskaan esiin.

Moottorin veto vaihdelaatikkoon tapahtuu yleensä kiilahihnalla. Kun hinna kuluu, lopulta ei kiristäminenkään auta vaan on hankittava uusi hihna varaosiksi. 

2. muut mekaaniset viat ja niiden varaosat

Rengaskoneen pyörityspöydässä on vanteen kiinnitykseen tarvittavat kynnet. Näitä kynsiä ja niiden pöytälevyn alapuolella kulkevia teräsosia on varaosina, mutta niiden kuluminen on hidasta eivätkä ne aiheuta konetta pysäyttävää vikaa. Kynsissä on muovisuojat, niitä on varaosina kahta mallia: LT-460 ja LT-900.

Muualla koneessa on niveliä ja osien välisiä liitoksia. Nivelet kuluvat ja väljistyvät luonnollisen kulumisen seurauksena, jos niitä ei asianmukaisesti voidella. Kun nämä viat alkavat haitat koneen käyttöä, on korjaus usein koneen hankintahintaan nähden liian kallista ja uusi kone on parempi vaihtoehto.

New call-to-action

Pneumatiikan eli paineilmasysteemin viat

Rengaskoneen hankalimmin löydettävät viat ovat yleensä paineilmapuolella.

Voitelun puute aiheuttaa vikoja

Yleisin pneumatiikan vianaiheuttaja on koneen paineilmakomponenttien puutteellinen voitelu. Koneeseen liitetään paineilma vedenpoistaja-öljyäjään, esimerkkeinä LT-460 Ja LT-900. Jos tämä pieni laite ei toimi kunnolla, ongelmia on tiedossa. Tarkista siis säännöllisesti, että vedenpoistaja toimii ja että öljyäjässä on aina paineilmakoneelle sopivaa ohutta öljyä ja että öljyä myös kuluu käytössä, muutenhan voitelua ei tapahdu. Vedenpoistaja-öljyäjä-laitetta on saatavana varaosana 

Muita pneumatiikan vikapaikkoja

Eniten ongelmia kaiken merkkisissä rengaskoneissa on palteenpainajan sylinterin kanssa, joita on kahta mallia: LT-460 ja LT-900. Tämä usein noin 180 mm halkaisijaltaan oleva osa on koneen suurin ilmankuluttaja ja sitä myöten sylinteriin kertyy helposti vettä ja syövyttää pahimmassa tapauksessa metallipintaa sylinterin sisällä. Varaosana on saatavana männän tiivistettä, kannen O-rengastiivistettä ja sitten kokonaisia uusia palteenpainajan sylintereitä.

Joskus pyörivään pöytään paineilman tuova liitoskappale vioittuu ja pöydän kiristys ei enää toimi oikein. Kappaleen sisällä on O-renkaita, jotka huonon voitelun ansiosta vioittuvat, varaosana on saatavana kokonaisia liitoskappaleita ja O-renkaita saa autovaraosaliikkeistä

Jalkapolkimilla ohjataan palteenpaininta, puomia ja pöydän kiinnityskynsiä. Venttiilileissä on O-rengastiivisteisiä luisteja, jotka vanhemmiten pitää tiivistää uudelleen, jos ohivuoto alkaa häiritä työntekoa.

Kiinnityspöydän ja puomin kallistuksen sylinterit ovat harvoin vian aiheuttajia, toki näitäkin osia on saatavana varaosina

Rengaskoneen kulutusosat

Rengaskoneissa asennuspää on kulutusosa, varsinkin liukumuovit ja täysmuoviset asennuspäät. Niitä olisi käyttäjällä olisi hyvä olla aina varalla varastossa:

    1. meillä on varastossa rosterista asennuspäätä ja siihen muovisia kulutuspaloja
    2. valurautainen musta asennuspää
    3. Utilnovan muovinen asennuspää, neljä mallia: 04, 05, 05R ja moottoripyörän asennuspää.

New call-to-action